O firmie

 

Finance and IT Sp. z o.o. jest firmą doradczą powstałą w 2011 roku w Kielcach, która od początku swojego istnienia świadczy usługi doradcze dostosowane do potrzeb każdego klienta w Polsce.

 

Finance and IT Sp. z o.o. jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) tj. najstarszej i największej polskiej organizacji skupiającej przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. SKwP z kolei, jest członkiem międzynarodowej organizacji IFAC.

 Finance and IT Sp. z o.o. otrzymała voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

„Opracowanie inwestycji modernizacyjnych polegających na cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwie Finance and IT sp. z o.o.”