Formularz zgłaszania nieprawidłowości

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Finance and IT Sp. z o.o.

 

Formularz umożliwia dokonywanie zgłoszeń w sposób anonimowy. Pole Opis problemu jest jedynym wymaganym polem w formularzu. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że dobrowolne pozostawienie danych kontaktowych przez nadawcę zgłoszenia umożliwiłoby powiadomienie nadawcy o sposobie załatwienia sprawy, oraz ewentualny kontakt w sytuacji, gdy do rzetelnego rozpatrzenia zgłoszenia potrzebne są dodatkowe informacje.

 

Celem umożliwienia rzetelnego zbadania i podjęcia właściwej reakcji na zgłoszenie, powinno ono zawierać przynajmniej następujące elementy:
– naturę zaobserwowanej nieprawidłowości;
– opis zdarzenia;
– osoby zaangażowane w zgłaszaną nieprawidłowość;
– o ile to możliwe, wskazywać na dokumenty które mogą potwierdzić nieprawidłowość.